Hooggevoelig of …

Er is veel te doen rondom het begrip hooggevoelig zijn, ook wel hoogsensitief of hsp genoemd. Bestaat hooggevoeligheid? Jazeker, want zoals er verschillen zijn in intelligentie, zijn er ook verschillen in gevoeligheid. Maar wat is het dan precies?

Andere kijk op hooggevoeligheid

Hooggevoelig of hoogsensitief zijn geeft aan dat je de wereld om je heen intenser, subtieler en gedetailleerder observeert en beleeft. Veel mensen worstelen met de ‘bijverschijnselen’ van hooggevoeligheid en ervaren het als een probleem of een beperking. Maar hooggevoelig zijn hoeft geen last te zijn. Sterker nog, het is een kwaliteit.

Laten we het eens van een andere kant bekijken. Hooggevoelige mensen leven vanuit hun hart en zien de wereld anders. Ze zijn vaak begaan met anderen en de aarde, voelen meer, hebben een groot verantwoordelijkheid- en rechtvaardigheidsgevoel en kunnen makkelijker contact maken met andere dimensies of levensvormen.

Stel je voor dat deze eigenschappen en kwaliteiten als zorgzaamheid, empathie, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, etc., nu eens kwaliteiten zijn die in deze huidige veranderende tijd (of we ons hier nu van bewust zijn of niet) juist heel hard nodig zijn. Ze zijn nodig om verbanden te zien, om anders naar de wereld te kunnen kijken. Om vanuit gelijkwaardigheid samen te leven en te werken en vele zaken op een andere manier aan te pakken.

Herkenning

In de huidige, op ratio gerichte, maatschappij worden deze kwaliteiten nog te weinig op waarde geschat. Om je aan te passen, om erbij te horen worden ze té ingezet waardoor ze je valkuil worden. Maar je hebt niet voor niets deze gevoeligheid en wanneer je deze (hoogontwikkelde) kwaliteiten en vaardigheden anders gaat zien en inzetten, zullen juist vele mogelijkheden zich openbaren. Dan heb je veel te bieden, niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele aarde en mensheid.

Hieronder een aantal vragen die herkenning kunnen geven. Welke herken je bij jezelf?
Voel je sterk de emoties van anderen aan?
• Voel je heel snel de sfeer aan wanneer je in een bepaalde omgeving komt?
• Heb je het gevoel dat je snel energetisch leegloopt in contact met anderen?
• Voel je sterk aan wat de ander nodig heeft en probeer je dan om het de ander naar de zin te maken?
• Trek je dingen snel naar je toe of heb je het gevoel dat het jouw schuld is?
• Heb je behoefte aan filosofische, diepgaande gesprekken over het leven?

Nog een paar…

• Voel je je anders dan de anderen, heb je regelmatig het gevoel ik hoor er niet bij?
• Heb je sneller last van stress op het werk of thuis?
• Heb je sneller last van harde geluiden, licht, chaos, drukte of andere overmatige prikkels?
• Houd je van rust en stilte en heb je regelmatig de neiging om je af te zonderen?
• Heb je sneller last van stressverschijnselen zoals hoofdpijn, maagpijn, onrustige darmen?
• Reageer je gevoeliger op medicatie, alcohol of andere stimulerende middelen?
• Heb je last van allergieën voor allerlei stoffen?

• Heb je er moeite mee als je fouten maakt of dingen vergeet?
• Voel je je opgejaagd als je veel moet doen in korte tijd?
• Merk je dat anderen zich op hun gemak voelen bij jou, snel hun problemen met je delen en vaak ook bij je neerleggen?

Kwaliteiten van hooggevoeligheid

Je…
• …kunt details en subtiele signalen goed waarnemen;
• …voelt stemmingen van anderen en van je omgeving goed aan;
• …bent creatief, innovatief en zoekt graag originele oplossingen;
• …bent zorgzaam naar anderen en voelt hun behoeften heel goed aan;
• …denkt vaak na over de zingeving van het leven;
• …hebt een groot rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel;
• …vindt voldoening in je werk zeker zo belangrijk als het financiële;
• …kunt intens genieten en geraakt worden door de natuur, kunst en muziek;
• …hebt een sterk doorzettingsvermogen.

Al met al kwaliteiten die in deze tijd van verandering een belangrijke sleutel vormen om vanuit je hart te leven. Deze vrouwelijke kwaliteiten weer op waarde schatten en in evenwicht brengen met je mannelijke kwaliteiten. Ze dragen bij aan een andere wereld, waardoor je de schoonheid en eenvoud van het leven weer kunt waarnemen.

In 6 stappen ermee omgaan

Hooggevoeligheid is nu nog vaak een etiket, maar iedereen mag zijn/haar gevoeligheid gaan toelaten, omarmen en deze kwaliteiten integreren in het leven. Door het durven erkennen en doorleven van je gevoelens komt je innerlijke kritische stem in een ander daglicht te staan. Krijgt deze een dienende rol en kom je meer in contact met je innerlijke waarnemer. De rol van je mind en de overheersende criticus komt tot rust en ontstaat er meer balans tussen hoofd, hart en lichaam.

Ben jij hooggevoelig of twijfel je hierover of heb je er (nog) niets mee? Hoe herken je het? Maar bovenal hoe ga je er mee om in het dagelijks leven?
In zes stappen meer helderheid, bewustwording en praktische tips over het herkennen en omgaan met hooggevoeligheid. Wat het betekent, de rol van je hoofd hierin en inzicht in de strategieën die je ontwikkeld hebt om je toch te kunnen handhaven in de maatschappij, welke valkuilen hooggevoeligheid met zich meebrengt, voor jezelf en in relaties, maar ook vooral hoe je hooggevoeligheid in kunt gaan zetten als kracht.

Via zes stappen de kwaliteiten van hooggevoeligheid herkennen, erkennen en toepassen:
• Ontdekken wat van jou is en wat van de ander is;
• Een basis in jezelf creëren;
• Met alle prikkels die op je afkomen toch in contact blijven met jezelf;
• Vanuit ontspanning om kunnen gaan met prikkels;
• Alle aspecten, het volledige bereik van hooggevoeligheid herkennen en erkennen;
• Vanuit verbinding met jezelf je kunnen verbinden met anderen en de buitenwereld.

Omarmen

Hooggevoeligheid is nu nog vaak een etiket, maar iedereen mag zijn/haar gevoeligheid gaan toelaten, omarmen en deze kwaliteiten integreren in het leven. Door het durven erkennen en doorleven van je gevoelens komt je innerlijke kritische stem in een ander daglicht te staan. Krijgt deze een dienende rol en kom je meer in contact met je innerlijke waarnemer. De rol van je mind en de overheersende criticus komt tot rust en ontstaat er meer balans tussen hoofd, hart en lichaam.

Lees meer over hooggevoeligheid

Een uitgebreide uiteenzetting over hooggevoeligheid, met daarnaast vele andere thema’s, zoals verloop van harmonisatieprocessen, de levensfasen, het effect van harmoniserend ademen en het proces van vergeving. Een aanrader, niet om in een keer uit te lezen, maar stap voor stap alles tot je nemen. Kijk in de webwinkel voor de boeken van Breathfulness.

0 Shares