Dochter-vader relatie

vaderwond

Voor een meisje is de relatie met haar vader ontzettend belangrijk en anders dan voor jongens. De manier waarop je als dochter een relatie hebt met je vader, heeft later langdurig effect op je volwassen relatie met mannen. Niet alleen je partner, vriend of minnaar, maar ook je baas, collega of werknemer. De relatie met je vader heeft ook veel invloed op je creativiteit, eigenwaarde, seksualiteit en je vermogen om jezelf in de wereld te manifesteren. Vaak zoek je als dochter onbewust naar partners die op je vader lijken met alle positieve en negatieve eigenschappen. Hij is en blijft tenslotte de eerste man in je leven en bepaalt daarmee het rolmodel voor de man.

Was je vader een liefdevolle, aanwezige vader, die je ruimte gaf om je tot vrouw te ontwikkelen en was er een werkelijke gezonde verbinding, dan kun je als vrouw een stabiel zelfbeeld ontwikkelen en zijn je volgende (liefdes)relaties in je leven ook vaak succesvol. Dan heb je het gevoel dat je er mag zijn; gewoon zoals je bent.

De aanwezigheid van een vader is ook belangrijk als je nog te veel (emotioneel) vastzit aan je moeder. Dan kan hij je de ruimte bieden om jezelf te ontwikkelen.

Maar was je vader afwezig, afstandelijk of heb je een moeizame band met je vader ervaren, dan kan dat een enorme impact hebben op je (liefdes)leven. Wellicht was er te weinig aandacht of was hij gevoelsmatig niet bereikbaar. Daardoor was je teleurgesteld en had het gevoel niet belangrijk genoeg te zijn voor hem. Of misschien was er sprake van emotionele of fysieke mishandeling of misbruik. Dan heeft dat grote gevolgen op het manbeeld dat je ontwikkelt.

Manbeeld

Door al je ervaringen heb je overtuigingen over mannen ontwikkeld. En ook van je moeder heb je, bewust of onbewust, overtuigingen meegekregen over mannen. Dit kunnen dus ook beperkende, negatieve, overtuigingen zijn. Bijvoorbeeld Ik ben niet goed genoeg, ik moet het toch zelf doen, ik ben niet aantrekkelijk, mannen zijn niet te vertrouwen, mannen zijn niet bereikbaar, ze laten je in de steek, etc.

Deze overtuigingen liggen opgeslagen in de database van het brein en bepalen het beeld wat je hebt van de man. Je ontwikkelde manbeeld heeft ook gevolgen voor je partnerrelatie. Maak je je kleiner? Afhankelijk? Ben je sterk en zeg je: ‘Ik doe het wel alleen en heb geen man nodig’? Of ben je zo teleurgesteld dat je ‘klaar bent met mannen’? Of vind het je het spannend om een relatie aan te gaan uit angst voor…?

De vaderwond en de moederwond zijn niet strikt van elkaar te scheiden. Ze hebben veel invloed op elkaar, want welk manbeeld en welke overtuigingen heb je meegekregen van je moeder en van al je voormoeders? Hoe waren hun relaties met hun vaders en partners? Wat voor overtuigingen en manbeeld hadden zij? Wat heb je gezien in de relatie tussen vader en moeder? Dit beïnvloedt niet alleen de relatie met je vader en je andere (liefdes)relaties, maar ook de relatie met je lichaam, met voeding, met geld.

Vormen van een vader-dochter relatie

De afwezige vader laat zijn dochter in de steek door emotioneel niet aanwezig te zijn. Door haar geen aandacht te geven of door de dood, waarbij hij haar kwetsbaar en verlangend naar zijn liefde achterlaat. De dochter verwijt zichzelf dat haar vader haar in de steek gelaten heeft. Voortdurend worstelt ze om goed genoeg te zijn, om zijn liefde en die van anderen te winnen.

De over beschermende vader houdt zijn dochter onvolwassen. Ze blijft zijn kleine meisje door haar alles te geven wat ze wil, zodat ze afhankelijk van hem blijft. De over beschermde dochter ontwikkelt weinig zelfvertrouwen. Ze voelt zich te onzeker om voor zichzelf te zorgen en op eigen benen staan. Vaak komt ze niet los van haar vader en zoekt ze in een partner een look-a-like of vervangende vader om voor haar te zorgen. Een nagenoeg onmogelijke taak voor een partner.

De dominante vader verlangt van zijn dochter gehoorzaamheid. Hij is eigenlijk bang voor haar kracht en laat haar in angst en onzekerheid leven. De dochter geeft haar macht op, voelt zich onmachtig en wordt het brave meisje. Hierdoor kan haar creativiteit geen uitweg vinden. Ze laat zich makkelijk intimideren, heeft angst voor mannen met macht of rebelleert haar hele leven.

De passieve vader doet afstand van zijn rol als verzorger en begeleider door zijn dochter geen respect voor gezag aan te leren, waardoor zij alles op eigen houtje moet uitzoeken. Als dochter heeft ze geleerd het zelf te moeten doen en dat niemand te vertrouwen is. De passieve vader kan ook bang zijn voor zijn gevoelens van begeerte als ze zich in de pubertijd gaat ontwikkelen tot vrouw. Zeker als hij hierin leegte voelt in de relatie met zijn partner. Hij weet deze gevoelens te beheersen, maar vermijdt daardoor ook fysiek contact. Als dochter creëert het verwarring en twijfel ze aan haar vrouw-zijn. Ben ik niet leuk, mooi of aantrekkelijk genoeg?

De verleidelijke vader maakt de relatie met zijn dochter tot een erotische. En ook al is er geen sprake van seksueel misbruik, bindt hij haar door die niet uitgesproken, maar dwingende band. Hij laat zijn dochter niet los, ze kan niet haar eigen leven leiden – het blijft een afhankelijkheidsrelatie. De verleidde of misbruikte dochter kampt voortdurend met slachtoffer-, maar ook met dadergevoelens. Ze mijdt verbinding in relaties om niet steeds herinnerd te worden aan de pijn in de relatie met haar vader. En ze verwart liefde met seksualiteit. 

De geïdealiseerde vader bevooroordeeld zijn dochter boven zijn vrouw en andere kinderen. Hij geeft zijn dochter het gevoel bijzonder te zijn, ze is zijn oogappel. Er ontstaat een soort bondgenootschap tussen vader en dochter, waarbij moeder (en de andere kinderen) als het ware buitengesloten wordt. Als een dochter haar vader blijft zien als haar held en op een voetstuk plaatst en blijft plaatsen, blijft ze afhankelijk van zijn mening en goedkeuring over de keuzes in haar leven, zoals carrière, partner en kinderen. Blijft hij op nummer 1 staan in haar leven en wordt als het ware een blokkade voor een gelijkwaardige partnerrelatie.

Latere relaties

Al je ervaringen met je vader – leuke en niet leuke – neem je mee in je (liefdes)relatie(s). Tijdens een conflict kan je partner (onbewust) op een knop drukken van afwijzing, eenzaamheid, niet goed genoeg zijn. Op dat moment nemen je overtuigingen en verwondingen (zoals mannen zijn niet te vertrouwen, ze laten me toch in de steek, etc.) het over. Je wordt boos op je partner en verwacht dat hij alles goed maakt wat je tekortgekomen bent bij je vader. Maar helaas werkt het niet zo. Er ontstaat teleurstelling, je trekt je terug, gaat je afsluiten en denkt Zie je wel, hij is net als mijn vader en al die andere mannen.

Relatieproblemen als weg naar heelheid

Problemen in je relatie ontstaan als je de eerste relaties in je leven, die met je vader (en ook die met je moeder), nog niet helder hebt. De vroegere ervaringen en patronen uit je oorspronkelijke gezin bepalen op onbewust niveau nog steeds je leven. Door eerlijk te durven kijken naar de relatie met je vader, onderzoek je het manbeeld. Zo krijg je inzicht in de relatie met je vader en met je huidige relaties en stap je uit je overlevingsstructuur.

In essentie gaat de vaderwond niet over je vader, maar over de relatie met je eigen mannelijke energie. Door het helen van de pijn kan je innerlijke man zich laten zien, waardoor de liefde voor jezelf weer kan gaan stromen en je (vervormde) manbeeld verandert!

0 Shares